Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi

Mal Alımı için İhale İlanı

Mal Alımı için ihale ilanı
 
Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi, T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 YILI Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Yeni Mahalle, Aynur Bektaş Caddesi, No:2 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi ’nde Eğitim Atölyeleri Makine Ekipman Temini için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. Söz konusu mal alımına ilişkin ürün grupları aşağıdaki şekilde olup istekliler kısmi teklif verebilecektir.
 
LOT 1: Metal Teknolojileri (Kaynak) Eğitim Sınıfı Makine Ekipmanları
LOT 2: Elektrik-Elektronik Eğitim Sınıfı Makine Ekipmanları
LOT 3: Makine Teknolojileri (CNC) Eğitim Sınıfı Makine Ekipmanları
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Yeni, Hükümet Cd. No:60, 18600 Çerkeş/Çankırı adresinden veya aşağıda yazılı internet adreslerinden temin edilebilir.
 
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 05.07.2021
 
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.cerkesosb.org.tr ve http://www.kuzka.gov.tr de yayınlanacaktır.
 
Teklifler, 05.07.2021 tarihinde, saat 15.00’da ve Yeni, Hükümet Cd. No:60, 18600 Çerkeş/Çankırıadresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 
Teklifler KDV dahil verilmelidir.
Teklifler BİRİM fiyat üzerinden verilecektir.

İhale İlanı Dosyasını indirmek için tıklayınız